Hållbarhet.

Myrornas affärsmodell är per definition hållbar. Vi förlänger livslängden på kläder och inredning, vilket ger stora miljövinster. Vi erbjuder dessutom kvalitativ arbetspraktik för människor som står utanför arbetsmarknaden. Att ge människor en möjlighet att komma närmare egen försörjning är en vinst för både individ och samhälle. Hela vårt ekonomiska överskott, som går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, är också en viktig komponent i vår hållbara affärsmodell.

Läs våra hållbarhetsrapporter.

Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017
Hållbarhetsrapport 2016
Hållbarhetsrapport 2015