Samarbeten.

Vi har många samarbetspartners inom alla våra verksamhetsområden. Våra samarbetspartners är allt från kommuner och avfallsbolag till forskningsinstitut och konstnärer.

Kommersiella företag

Indiska
Myrorna och Indiska samarbetar sedan januari 2022. I alla Indiskabutiker går det att lämna in kläder, skor och accessoarer som är i så fint skick att de går att återanvända. Det insamlade materialet säljs i Myrornas butiker och allt överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete.

Lindex
Tillsammans med Lindex har Myrorna lanserat ett fullskaligt insamlingsprogram som gäller för samtliga deras butiker i Sverige. Under 2016 lanserades dessutom en hållbar sneaker som gjordes i samarbete med Myrorna.


Varner-gruppen
Gruppen består av Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressman, Levi’s Store och Volt. Myrorna tar emot restprodukter från de respektive butikernas reor och reklamationer.

Hemtex
Hos Hemtex samlar Myrorna in torra, hela och rena textilier samt täcken och kuddar.

5 Preview
Myrorna tar emot varor som inte har blivit sålda hos 5Preview och säljer dem på nytt i Myrornas butiker.

KappAhl
Myrorna tar emot textilier i KappAhls butiker. Allt sorteras sedan vid en av Myrornas produktionsanläggningar och de produkter som håller god kvalitet säljs i någon av Myrornas butiker.

Vinden
Vinden är ett förvaringsföretag för privatpersoner. Myrorna tar emot varor som av olika skäl inte längre kan hanteras hos samarbetspartnern.


Sellpy
Myrorna tar emot varor som det av olika anledningar inte finns någon marknad för.


Insamling

Kommuner
Vi samarbetar med kommuner i Sverige kring insamling. Det kan röra sig om placering för klädboxar samt insamling på återvinningscentraler och återbruksstationer. Vi samarbetar även med flera kommuner kring olika arbetsmarknadspolitiska projekt.

Skandia Fastigheter
Tillsammans med Skandia fastigheter har vi bedrivit insamlingskampanjer i flera köpcentrum och bedriver fastighetsnära insamling i några av deras bostadsområden.

Arbetspraktik

Kriminalvården
Vi tar varje år emot runt 500 personer för samhällstjänst i samarbete med kriminalvården.

Misa kompetens
Tillsammans med Misa har vi skapat ett utbildningsprogram för handledningsmetodik för vår personal.

Kommunernas arbetsmarknadsenheter
Ett exempel är Stockholm Stad där vi har ett samarbete kring ensamkommande flyktingungdomar. Ungdomarna bor på stadens boenden, går i skolan samt erbjuds att göra arbetspraktik på eftermiddagar, kvällar och helger på någon av Myrornas enheter.

Arbetsförmedlingen
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen på lokal nivå som aktör för att placera personer i behov av arbetspraktik.

Kompletterande aktörer
Arbetsförmedlingen arbetar med många privata företag som placerar personer i arbetspraktik, vi samarbetar i många fall med dem.


Samarbeta med oss!

För samarbeten rörande:

Insamling: insamling@myrorna.se
Arbetspraktik: HR, hr@myrorna.se
Event eller vår inredningstjänst: Marknad- och kommunikationsavdelningen, marknad@myrorna.se

För företag som vill skänka en stor mängd produkter vid ett tillfälle, vänligen kontakta vår givarservice: 020-140 00 44, gsc@myrorna.se.

För övriga frågor och privatpersoner, se kontakt.