Social nytta.

Ända sedan Myrornas start har ambitionen att göra en insats för omvärlden varit en självklar del av vår verksamhet. Hela vårt ekonomiska överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

Allt du handlar är lika med en hjälpande hand

Varje gång du handlar eller lämnar in något till oss på Myrorna är du med och bidrar till att hjälpa en medmänniska. Eftersom allt vårt överskott går till Frälsningsarméns arbete för människor i utsatthet, räknas verkligen varenda pryl och plagg som lämnar och lämnas in till våra butiker.

Hit går Myrornas överskott

Frälsningsarmén bedriver en rad olika sociala verksamheter och projekt som gör stor nytta i samhället. Det kan till exempel handla om att stötta barnfamiljer som lider av ekonomiska svårigheter eller att dela ut matkassar och kläder till de människor som behöver tillfällig hjälp med sin ekonomi.

Fler exempel på insatser som Myrornas överskott är med och bidrar till är att arrangera barn- och familjekollon, hjälpa ensamma äldre eller ordna skyddade boenden för kvinnor utsatta för trafficking eller våld i hemmet. Människor som lever i hemlöshet kan få frukost, värme, en dusch och rena kläder, och pengarna gör det även möjligt att erbjuda dagverksamhet för hemlösa, EU-migranter och personer med psykisk ohälsa.

Läs mer om Frälsningsarméns sociala arbete på deras sajt. Och du: tack för att du väljer ideell second hand!