Visselblåsarfunktion.

Har du bevittnat eller varit med om något som inte känns rätt? Klicka här för att kontakta oss. 

Har du utsatts för trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen? Kanske upplever du att din eller dina medarbetas hälsa och säkerhet är i fara på något sätt? 

Alla som jobbar på Myrorna har en betydelsefull roll i att värna om varje enskild anställds välmående och i att skydda vårt företags integritet. Därför är vi måna om att alla misstänkta felaktigheter eller oegentligheter alltid rapporteras. 

Samtidigt vet vi att det inte är lätt att ”blåsa i visselpipan”. Många är rädda att göra något som kan förvärra saker och ting, eller för att vidta åtgärder som kan påverka ens egen eller medarbetares situation. Av den anledningen är vi precis lika måna om att du som anmäler något är skyddad och känner dig trygg i att du alltid är anonym.

Din röst är viktig

Som företag vill vi upprätthålla högsta uppförandestandard. Med andra ord är det oerhört viktigt att du som arbetar på Myrorna låter oss undersöka alla misstänkta fall av felaktigheter eller oegentligheter. Det kan hända att ett påstående visar sig vara ogrundat, men det ligger i allas intresse att varje enskild anklagelse uppmärksammas, undersöks och utreds ordentligt. 

När du kontaktar oss är din identitet helt dold från handläggare och alla användare av lösningen. Du behöver ange en giltig e-postadress som du själv har tillgång till så att du kan bli aviserad när ett nytt meddelande har inkommit tillbaka till dig. Din mejladress krypteras så att den är anonym och ingen kan se vem meddelandet kommer ifrån. Om du inte önskar att vi återkommer till dig kan du skriva i denna mejlladress istället: 1@mail.com. 

Du är alltid anonym

Vi vill verkligen betona att du som anmäler något här är helt anonym. Varken handläggare, systemadministratör eller någon annan användare av systemet kan se din mejladress, IP-adress eller annan känslig information.  

När dold identitet är aktiverat i enkäten sparas inte identifierbar information såsom webbläsarens version, IP-adress, operativsystem eller e-postadress i svaren – detta för att skydda respondenternas identitet. 

Klicka här för att skicka in din anmälan. Tack för att du hjälper oss måna om en trygg arbetsplats!