FAQ.

Här hittar du de vanligaste frågorna som kommer in till oss på Myrorna.

Hur och från vem samlar Myrorna in kläder?
Myrorna samlar in kläder och saker från framför allt privatpersoner i Sverige, framför allt via inlämning i butik, inlämningsboxar, vår service hämta hemma liksom återvinningscentraler. Vi har även insamling via utvalda samarbetspartners som kommuner, bostadsbolag och kommersiella företag.

Hur mycket samlar Myrorna in?
Myrorna samlar in cirka 30 ton kläder och inredning varje dag.

Vad kan jag lämna in hos Myrorna?
Vi tar gärna emot hela och rena kläder, textilier, prylar och möbler. Sakerna ska vara i ett sådant skick att någon annan vill köpa dem. För att spara på Myrornas resurser måste vi ibland tacka nej till saker som är trasiga eller som av andra skäl inte går att sälja i butik. Läs mer om vad vi tar emot.

Varför ska jag lämna in kläder och saker jag inte längre använder till Myrorna?
När du lämnar in dina saker till oss spar du på miljön. Du hjälper också din medmänniska. Hela vårt ekonomiska överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete som gör tillvaron bättre för människor som lever i utsatthet i Sverige. Det kan handla om att hjälpa en familj med att få mat på bordet eller blöjor till sina barn, en hemlös att få frukost, värme, en dusch och rena kläder eller en ensam äldre att få uppleva social samvaro.

Har Myrorna koll på trender?
Ja, precis som nyhandeln håller sig à jour med trender håller vi koll på vad som gäller nu och kommande säsonger. Det gäller både mode och inredning.

Hamnar alla designplagg i speciella Myrorna-butiker?
Nej, vi fördelar kläderna så att varje butik får en bra mix av baskläder och mode.

Har Myrorna öppet köp?
Ja, vi erbjuder öppet köp i alla våra butiker (utom i lagerbutiken i Botkyrka). Här kan du läsa mer om det.

Har Myrorna öppet på helgerna?
Ja, alla våra butiker i hela landet har öppet alla dagar i veckan!

Vad är det för skillnad mellan återanvändning och återvinning?
Second hand är återanvändning. Genom att använda någonting flera gånger sparar du på jordens resurser. När det inte längre går att återanvända så återvinns materialet, vilket gör att till exempel en PET-flaska kan bli en fleecetröja.

Vad är downcycling och upcycling?
Downcycling och upcycling är två begrepp inom återvinning. Downcycling innebär att en trasig tröja blir exempelvis stoppning i möbler, putstrasor eller isolering. Upcycling innebär att man gör en ny tråd av begagnade textilfibrer. Det skulle kunna innebära att en trasig tröja bryts ned och sedan blir en likvärdig men hel tröja igen. Tekniken befinner sig fortfarande i forskningsstadiet och är ännu inte möjlig i större omfattning.

Hur mycket av det som Myrorna samlar in tas om hand i Sverige?
I Sverige samlar Myrorna in cirka 5200 ton textil per år som sedan sorteras, kategoriseras och värderas på våra produktionsenheter. Vårt mål är att all textil vi samlar in ska hanteras så långt upp i avfallshierarkin som möjligt – det vill säga  återanvändas och återvinnas – och en hel del av textilen vi får säljs i våra butiker i Sverige och i vår webbshop.

Varför kan inte allt återanvändas eller återvinnas i Sverige?
Vi på Myrorna ser en enorm potential och ökad efterfrågan på second hand-produkter i Sverige. För tillfället är dock inflödet av textil tyvärr större än efterfrågan, vilket till stor del har att göra med dagens stora överproduktion av kläder. Det finns helt enkelt inte marknad och kapacitet att ta hand om allt det som människor inte får plats med i sina garderober.

Vad händer med det som inte kan säljas i Myrornas butiker?
Det som vi får in och inte kan säljas vidare här i Sverige går på export utomlands, för att i största möjliga mån medverka till en cirkulär värld. Försäljningen utomlands sköts tillsammans med vårt exportbolag, Fretex International, som vi äger tillsammans med vår norska motsvarighet, Fretex.

Hur säkerställer Myrorna att de varor som går på export hanteras på ett miljömässigt och etiskt sätt?
Under 2000-talet lanserade Myrorna, som första aktör inom branschen, en egen uppförandekod gentemot våra leverantörer – en ”Code of Conduct”. Den ska säkerställa att våra gåvor hanteras korrekt även när de säljs på utlandsmarknaden. Några av de viktigaste punkterna i den är maximering av återanvändning och minimering av förbränning, säker hantering av farligt avfall, arbetsmiljöfrågor såsom löner och diskriminering, säker och miljömässig transport samt sund affärsmässighet och transparens. För att säkerställa att detta efterlevs av våra kunder har vi revisioner varje år.

Varför tvättar Myrorna inte plaggen innan de hamnar i butik?
Att tvätta allt vi får in skulle kräva mycket tid och resurser. Vi uppmuntrar istället människor att tvätta plaggen innan de lämnas in. Många av våra kunder vill oavsett tvätta plaggen när de kommer hem. Genom att inte tvätta spar vi dessutom på vatten, vilket är bra för miljön.

Var kan jag läsa mer om Myrornas insamling och hållbarhetsarbete i stort?
Här på vår sajt kan du läsa mer om vår organisation och hur alla delar av vår verksamhet fungerar, liksom ta del av våra årliga hållbarhetsrapporter. I hållbarhetsrapporterna redovisar vi bland annat hur mycket vi samlar in, hur stor del av det insamlade som stannar i Sverige respektive går på export och hur stort vårt ekonomiska överskott till Frälsningsarméns sociala arbete är.