Organisation och styrelse.

Myrorna ägs av Frälsningsarmén men drivs som ett eget företag med en egen styrelse.

Myrornas företagsledning

Caroline Andermatt, VD

Lisa Dahlberg, Ekonomichef

Mirja Ahrén, Försäljningschef

Matilda Wester, Varuförsörjningschef

Anna Östergren, Marknads- & kommunikationschef

Linda Wiksten, HR-chef

Myrornas styrelse

Anders Gårlin, styrelseordförande (IKEA)

Elisabeth Beckman, (Frälsningsarmén)

Lisbeth Kohls (ICA)

Pär Johansson (HM)

Leif Bergström (Frälsningsarmén)

Mats Munther (ICA)

Richard Kendrick (DIF)

Britt-Marie Börjesson (Body Shop)