Om Myrorna.

Myrorna är Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till att samla in kläder och inredning som kan återanvändas. Med butiker över hela landet verkar vi dagligen för en mer hållbar och medmänsklig värld. Myrorna ägs av Frälsningsarmén och hela vårt ekonomiska överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

Myrorna driver den konkreta cirkulära agendan framåt. Vi samlar in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag och har inifrån och ut ett fokus på hållbarhet (läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete och ta del av Myrornas hållbarhetsrapporter). Vår verksamhet påminner på många sätt om vilken butikskedjas som helst med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Men där tar likheterna slut.

Vårt uppdrag består i huvudsak av tre delar. Vi ska spara på miljön genom att öka återanvändningen, vi ska erbjuda arbetspraktik till människor som står långt från arbetsmarknaden och vi ska skapa ett stabilt ekonomiskt överskott som går till Frälsningsarméns sociala arbete (läs mer om den sociala nyttan här).

Våra värderingar

Myrorna står för de grundläggande värderingar i vårt samhälle som bygger på mänskliga rättigheter, människors lika värde och att ingen individ ska diskrimineras. Internt uttrycker vi våra värderingar med tre ord: ansvar, mod och mångfald.

Ansvar. Vi tar ansvar för både människor och gåvor.
Mod. Vi ska alltid ligga steget före.
Mångfald. Tillsammans blir vi bättre.

Tack för att du bidrar!

För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete är du viktig för oss. Genom att handla och lämna in second hand förbättrar vi tillsammans vår miljö och livet för människor som lever i utsatthet. Tack för att du bidrar till en hållbar värld!