Arbetspraktik.

Sedan Myrorna startade har praktik och arbetsträning för människor som står utanför arbetsmarknaden varit en del av verksamheten. Vi vill erbjuda en kvalitativ arbetspraktik, vara en seriös aktör på marknaden och långsiktigt utveckla våra tjänster. Det görs bland annat genom vår egna handledarmetodik.

Arbetspraktik i samarbete med flera aktörer

Vi tar emot arbetspraktikanter från flera aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, kommuner och olika utbildningsanordnare. Syftet med att göra arbetspraktik på Myrorna kan vara flera. Arbetspraktikanten kan behöva bli bättre förberedd på arbetets villkor, hitta motivation till förändring av sin livsstil, få färska referenser eller förtydliga sin arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknadens villkor.

Myrorna har en egen handledarmetodik

Arbetspraktikens syfte styrs av våra samarbetspartners men Myrorna individanpassar arbetspraktiken. Vi ser helst att arbetspraktikanten är hos oss i minst tre månader. Vi tillhandahåller utbildad personal på våra enheter som arbetar enligt vår handledarmetodik och har kontinuerlig kontakt med våra samarbetspartners. Vi ger tydlig information om vad vi kan förvänta oss av varandra, vad vår arbetspraktik innebär och hur vår metodik ser ut.