Gör vi det vi ska? Tyck till om Myrornas hållbarhetsarbete!

Hållbarhet är en del av vårt huvuduppdrag på Myrorna och integrerat i allt vi gör. Men är vi bra på att kommunicera hur vi jobbar med det? Finns det områden där vi borde tänka om eller göra mer? Nu vill vi veta vad du som kund och givare tycker! Dina åsikter är guld värda för att vi ska fortsätta utveckla och förbättra oss.

Klicka här för att starta undersökningen. Det är 16 frågor och tar bara några minuter. Stort tack att du deltar!