Så hanterar vi textilen vi får in

Det pratas mycket i medierna om textilavfall och textilåtervinning – och hur det egentligen hanteras. Superbra tycker vi, eftersom frågan är viktig! Men hur ser det ut hos oss på Myrorna? Vad händer med all textil vi får in? I våra årliga hållbarhetsrapporter kan man läsa mer i detalj, men här är en liten sammanfattning för dig som snabbt vill få koll.

Hållbarhet är hela grunden i Myrornas verksamhet och affärsmodell. Att förlänga livslängden på kläder och inredning, och på så sätt ge stora miljövinster, har varit ett av våra mål sedan start. Varje år samlar vi in stora mängder textil, och en hel del av det säljs som bekant i våra butiker runt om i landet och i vår webbshop.

Precis som många andra ser vi en enorm potential och ökad efterfrågan på second hand-produkter i Sverige (hurra!), men för tillfället är inflödet av textil större än efterfrågan här. I framtiden tror och hoppas vi att det ser annorlunda ut, men fram tills dess behöver vi hitta flera vägar för att se till att det vi samlar in återanvänds och återvinns. Vi behöver helt enkelt vända oss utanför Sveriges gränser, men även där säkerställa att det görs på ett ansvarsfullt sätt i alla led.

Först fokus på hemmaplan

I Sverige har vi experter som sorterar, kategoriserar och värderar de kläder och prylar som de bedömer har goda chanser att säljas i butik här. Urvalet sorteras efter exempelvis säsong och rådande trender, och det som inte passar våra butiker eller vår webbshop för stunden hamnar på lager i väntan på rätt tid. Det som inte kan säljas här hemma går på export utomlands, för att i största möjliga mån medverka till en cirkulär värld.

När vi exporterar gör vi det i första hand och störst utsträckning till Polen och andra länder i Europa. Försäljningen utomlands sköts tillsammans med vårt exportbolag, Fretex International, som vi äger tillsammans med vår norska motsvarighet, Fretex.

Ansvar utanför Sveriges gränser – Myrornas Code of Conduct

Idag är det vanligt att man som beställande företag av tjänster utomlands har en uppförandekod, alltså att man ställer krav på sin leverantörer även utanför det egna landets gränser. Under 2000-talet lanserade vi på Myrorna, faktiskt som första aktör inom branschen, en egen uppförandekod gentemot våra exportkunder – en så kallad ”Code of Conduct”. Den ska säkerställa att våra gåvor hanteras korrekt, det vill säga på ett etiskt och miljöriktigt sätt, även när de säljs på utlandsmarknaden.

Krav som vi ställer utomlands

Vår uppförandekod i sin helhet kan du ta del av den här (den är framtagen tillsammans med Fretex International och är därför på engelska), men några av de viktigaste punkterna i den är:

  • Efterlevnad av avfallshierarkin, det vill säga maximering av återanvändning och minimering av förbränning.
  • Säker hantering av farligt avfall.
  • Arbetsmiljöfrågor som löner, diskriminering etcetera.
  • Sund affärsmässighet och transparens.
  • Säker och miljömässig transport av gåvor.

För att säkerställa att vår uppförandekod verkligen efterlevs av våra kunder har vi också revisioner varje år. Vi tar dessutom årligen fram ett flödesschema som visar hur våra textilflöden går utifrån avfallshierarkin – ett viktigt led i vårt arbete för ständigt utökad spårbarhet och transparens.

Vill du veta ännu mer? Läs gärna mer om oss och hela vår verksamhet här.

 

 

Tagga @myrorna