Om Myrorna

Myrorna är Sveriges äldsta butikskedja när det gäller att samla in kläder och inredning som kan återanvändas. Med butiker över hela landet verkar vi dagligen för en mer hållbar och medmänsklig värld. Myrorna ägs av Frälsningsarmén och allt ekonomiskt överskott går oavkortat till Frälsningsarméns sociala arbete, ungefär 30 miljoner per år.

Myrorna driver den konkreta cirkulära agendan framåt. Vi samlar in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Vår verksamhet påminner på många sätt om vilken butikskedjas som helst med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Men där tar likheterna slut.

Vårt uppdrag består i huvudsak av tre delar. Vi ska spara på miljön genom att öka återanvändningen, vi ska erbjuda arbetspraktik till människor som står långt från arbetsmarknaden och vi ska skapa ett stabilt ekonomiskt överskott som går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

Våra värderingar

Myrorna står för de grundläggande värderingar i vårt samhälle som bygger på mänskliga rättigheter, människors lika värde och att ingen individ ska diskrimineras. Internt uttrycker vi våra värderingar med tre ord – ansvar, mod och mångfald.

Ansvar. Vi tar ansvar för både människor och gåvor. 

Mod. Vi ska alltid ligga steget före. 

Mångfald. Tillsammans blir vi bättre. 

 

Vårt arbete med hållbarhet

Myrornas affärsmodell är per definition hållbar. Vi förlänger livslängden på kläder och inredning, vilket ger stora miljövinster. Vi erbjuder dessutom kvalitativ arbetspraktik för människor som står utanför arbetsmarknaden. Att ge människor en möjlighet att komma närmare egen försörjning är en vinst för både individ och samhälle. Vårt ekonomiska överskott, som går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, är också en viktig komponent i vår hållbara affärsmodell.

Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017
Hållbarhetsrapport 2016
Hållbarhetsrapport 2015

Tack för att du bidrar!

För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete är du viktig för oss. Genom att handla och lämna in second hand förbättrar vi tillsammans vår miljö och livet för människor som lever i utsatthet. Tack för att du bidrar till en hållbar värld!