Textilflöde och spårbarhet – så hanterar vi textilen vi samlar in

Myrorna har som mål att utveckla full spårbarhet från insamlingspunkt till försäljningstillfälle. Genom att arbeta med spårbarhet och statistik kan vi även styra hur flöden hanteras. Vi är den första insamlingsaktören som har en uppförandekod. Den är till för att säkerställa korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden. Allt detta arbete handlar framförallt om att kunna se till att så mycket som möjligt av den textil vi samlar in ska återanvändas eller återvinnas.

Insamling av textil

Under 2018 samlade Myrorna in 7000 ton textil. Vi samlar in via återvinningscentraler, i egna klädboxar, i våra butiker och med externa samarbetspartners som Lindex .  Textilen vi samlar in sorteras i våra produktionsanläggningar.

Försäljning av textil

Vårt mål är att textilen så långt det går ska hanteras så långt upp i avfallshierarkin som möjligt – att en så stor andel som möjligt återanvänds och återvinns. För att det ska vara möjligt säljs den del av textilen som inte kan säljas i våra 30-talet butiker i Sverige, utomlands. Försäljningen utomlands sköts tillsammans med vårt exportbolag, Fretex International som vi äger tillsammans med vår norska motsvarighet, Fretex.

2018 sålde vi textil till främst Polen, men även andra länder i Europa som Litauen, Estland, Tjeckien, Ungern, Belgien, Holland och Tyskland. Textil som går utanför Europa går framförallt till Irak (Kurdistan) och Pakistan men även Förenade Arabemiraten.

Varje år tar Myrorna fram ett flödesschema för att kunna rapportera kring hur våra textilflöden går utifrån avfallshierarkin. Det är ett viktigt arbete för oss i vårt arbete för spårbarhet och transparens.

18,9% av Myrornas insamlade textil såldes 2018 i våra butiker. 70% såldes på den utländska marknaden. Totalt sett hade vi en återanvändnings- och återvinningsgrad på 90%. 9% gick till energiåtervinning (förbränning).

Myrornas uppförandekod

Vi har en uppförandekod som ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden. Den har vi tagit fram eftersom det är av yttersta vikt för oss att våra gåvor, så långt som det är möjligt, hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt.

Uppförandekoden fokuserar på:

  • Efterlevnad av avfallshierarkin, d.v.s. maximering av återanvändning och minimering av förbränning.
  • Säker hantering av farligt avfall.
  • Arbetsmiljöfrågor som löner, diskriminering etc.
  • Sund affärsmässighet och transparens.
  • Säker och miljömässig transport av gåvor.

För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs av våra kunder har vi revisioner varje år, som vi sköter både själva och med en extern revisionsbyrå. 2018 gjorde interna revisioner på 100% av våra kunder och externa revisioner på 12%.

Återvinning

Idag finns ingen industri för återvinning i Sverige. Därför måste Myrorna idag sälja trasig textil på den utländska återvinningsmarknaden. Där sker en så kallad downcycling. Downcycling innebär att omvandla högkvalitetsprodukter till lågkvalitetsprodukter. Till exempel att trasiga kläder återvinns till trasor eller isolering. Det är så den mesta textilen som inte kan återanvändas återvinns idag. Men man forskar mycket kring upcycling. Med upcycling tar man tillvara på fibrerna i materialet, t.ex. ett plagg, och gör nytt tyg av det. På så sätt kan en tröja bli en likvärdig tröja igen. Denna typ av återvinning ger en högre miljönytta än downcycling. Det finns två tekniker för återvinning av textil; mekanisk och kemisk, men ingen av dem är fullt fungerande ännu vilket gör att möjligheterna till upcycling är begränsade.

Vad händer inom återvinning?

Både i Sverige och utomlands pågår forskning och intressanta pilotprojekt kring återvinning av textila material. Ett exempel är företaget Re:newcell som tillsammans med världsledande forskare på KTH har tagit fram en unik teknologi för återvinning av bomull. De har bland annat skapat ett tyg av återvunna fibrer från jeans och jungfrulig skogsmassa.

 

 

 

Relaterat

Hållbarhetsrapport 2019.

Hållbarhetsrapport 2019.

För femte året i rad publicerar vi en hållbarhetsrapport. Den omfattar hela vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. 2019 tog vi emot ungefär 12.000…

Läs mer


White Monday – Svenska företag skapar en motpol till Black Friday.

White Monday – Svenska företag skapar en motpol till Black Friday.

Den 24 november är det återigen dags för dagen då konsumtion står i fokus – Black Friday. Det är eventet som forskare kopplar…

Läs mer


Vårt arbete med hållbarhet

Vårt arbete med hållbarhet

Hållbarhet är integrerat i allt vi gör. Hela vår affärsmodell är per definition hållbar. Vi samlar in mode och inredning och förlänger deras…

Läs mer