Så hanterar vi det som lämnas in.

Myrornas affärsidé bygger på att du lämnar in fina saker till oss, som vi sedan säljer. Innan de når butikerna väntar sorteringen. Här är plaggets resa från inlämning till butik.

Myrorna är en av Sveriges största insamlingsaktörer med insamling i över 120 kommuner. Vi samlar in runt 30 ton kläder och inredning varje dag, som först hamnar hos någon av våra sorteringsanläggningar i Tagene, Sätra eller Tungelsta. Allt sorteras och hamnar i någon av grupperna; butik, export, återvinning och energiåtervinning.

Sortering till butik och webbshop

Våra experter kategoriserar de kläder och den inredning som kan säljas i butik i Sverige. Urvalet sorteras efter säsong, trender och mode. Det som inte passar våra butiker eller vår webbshop för stunden hamnar på lager i väntan på rätt tid. Inför en ny säsong tar butikerna emot ett bredare sortiment av exempelvis festkläder, vinterplagg och jeans. Nästa steg är värdering och prismärkning innan våra chaufförer förser landets butiker med aktuellt sortiment.

Återanvändning och återvinning utomlands

Vi samlar in mycket mer än vad det finns en marknad för i Sverige. Därför återanvänds och återvinns en stor del utomlands. Det som inte kan återanvändas tas hand om genom downcycling, vilket kan innebära att en trasig tröja blir exempelvis stoppning i möbler, putstrasor eller isolering. Upcycling, som innebär att göra ny tråd av begagnade textilfibrer, befinner sig fortfarande i forskningsstadiet och är ännu inte möjligt i stor omfattning.

Myrorna sorterar enligt EU-direktiv

Myrorna följer EU:s avfallstrappa, som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Vårt mål är att textilen ska hanteras så långt upp i avfallshierarkin som möjligt, det vill säga att en så stor del som möjligt återanvänds och återvinns. Genom vårt dotterbolag Fretex International, som Myrorna samäger med vår motsvarighet i Norge, ser vi till att nästan all vår textil återanvänds eller återvinns.

För att säkerställa att även textilen vi säljer på utlandsmarknaden hanteras i enlighet med etiska värderingar var vi också först med att ha en Code of Conduct för våra utländska samarbetspartners. Uppförandekoden reglerar allt från arbetsmiljö till etiska affärer. Det är av yttersta vikt för oss att det vi samlar in hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt. För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs av våra kunder har vi årliga avstämningar.