Till julen är det extra jobbigt att sakna bostad.

När nätterna blir långa och kölden sätter in blir det ännu svårare för den som är hemlös och saknar egen bostad. När julen så kommer blir också ensamheten och hungern större, när andra besöker släkt och vänner och äter sig mätta från överfyllda julbord.

Frälsningsarmén arbetar året runt, på många orter i Sverige, för att hjälpa personer som på olika sätt lever i hemlöshet. Alla  saknar inte tak över huvudet, många har tillfälliga boenden eller får plats på akutboende. Oavsett situation blir otryggheten och känslan av utanförskap större under en sådan högtid som julen. Här kommer exempel på två stora grupper som är extra utsatta under julen.

Ensamstående kvinnor med barn

På kår 292 i Stockholm möter man många kvinnor som av olika anledningar saknar en trygg bostad. I en del fall kan det vara kvinnor som utsätts för våld i hemmet och inte kan flytta hem igen.

Helen Andersson, verksamhetschef på Frälsningsarméns skyddade boende för kvinnor, Skogsbo, säger att det klassas som hemlöshet även om de inte bor på gatan. En del kanske bor i husvagn med sitt barn, eller flyttar runt bland socialtjänstens olika tillfälliga boenden eller får vara en tid på motell. Att bo så är jobbigt och otryggt året om, men under julen tar det ofta extra hårt.

–  En kvinna jag mötte på kåren hade två små barn och hade fått flytta runt mellan olika lägenheter genom Socialtjänsten och även tillbringat en lång tid på motell. Med tre- och fyraåringar, det är tragiskt, säger Helen. Det är jobbigt och otryggt vilket tid på året som helst att för en mamma med minderåriga barn behöva bo på ett motell. Men under julen blir det ännu jobbigare. När nätterna blir långa och kölden sätter in blir det ännu svårare att sakna egen bostad för den som är ensamstående mamma.

Svårare att avhålla sig från droger under julen

På Frälsningsarméns Social Center i Hornstull, Stockholm, arbetar Bodil Nilsson som verksamhetschef. Hon berättar att de sett ett ökat missbruk av droger bland de hjälpsökande. Hon uppskattar att andelen besökare på centret med någon form av missbruksproblem är mellan 85 och 90 procent. Det kan då vara alkohol eller någon annan drog. Genomsnittsbesökaren på centret är en man i 55-årsåldern med ett blandmissbruk och som ofta är hemlös.

– En väldigt viktig iakttagelse är att de som missbrukar intar idag större mängder missbruksmedel och är i avsevärt sämre skick än för några år sedan, säger Bodil Nilsson.

– Det flödar av droger i storstäderna, och även i småstäder idag, menar Per-Uno Åslund, metodstöd för Frälsningsarméns sociala institutioner. Det är billigt med heroin, det är lätt att få tag på och heroin är en snabbt beroendeframkallande drog. Även i Göteborg, där det historiskt varit vanligare med amfetamin har heroinmissbruket ökat. De kvinnor vi möter, som är i utsatt situation är även de ofta missbrukare. När nätterna blir långa och kölden sätter in blir det ännu svårare för den som har eller har haft ett missbruk att avhålla sig från droger.