Alla konsumenter av tjänster och produkter kan påverka

Filmen Safe Havens visar på alla former av människohandel och trots temats uppenbara hopplöshet vill Frälsningsarmén förmedla hopp genom att visa på att det går att göra skillnad. Efterfrågan av tjänster och produkter i vårt samhälle skapar i sin tur makt, som hamnar hos alla medborgare. Därför har ett av syftena med filmen varit att koppla till frågan: ”Vad har detta med mig att göra?” och få människor att fatta sina egna och nydanande beslut.

Trafficking handlar om mycket mer än prostitution

− Handel med människor har med många perspektiv och samhällsfrågor att göra. Långt mer än enbart prostitution och sexuell exploatering, som många felaktigt tror. Det handlar om fattigdom, migration, utsatthet kontra trygghet och säkerhet, maktperspektiv, efterfrågan och konsumtionsval. Därför berörs vi alla, säger Madeleine Sundell, människorättsjurist på Frälsningsarmén. Människohandel finns inom till exempel bygg, restaurang, skönhet, städ, service och jordbruk. Dessa branscher kan ha orimliga arbetsvillkor till slavlöner, där människor sover på betonggolvet på arbetsplatsen.

Se över hur man rekryterar och beställer tjänster

Frälsningsarmén vill därför på allvar få branschorganisationer och fackföreningar att se över hur man rekryterar och beställer tjänster. Framförallt när det gäller underleverantörer och mellanhänder, som är svårare att kontrollera. Frågan berör företagens sociala ansvar och de globala hållbarhetsmålen. Alla Sveriges myndigheter och kommuner har ansvar att leva upp till och implementera detta på sina respektive områden.

Framgångsrikt arbete i Helsingborg

Helsingborg har Frälsningsarmén sedan 2016 framgångsrikt arbetat fram en samverkansmodell mellan bland andra hotell, polis, socialtjänst och fastighets- och säkerhetsbolag för att förebygga och motverka prostitution och trafficking. Här lär man ut vilka tecken som kan visa på människohandel så att alla aktörer kan bli mer vaksamma och rapportera till ansvarig aktör för att stoppa efterfrågan och pågående brott.

Frälsningsarmén har lång erfarenhet kring människohandel

Sedan ungefär 20 år tillbaka är frågan om människohandel reglerad inom den svenska lagstiftningen. Men Frälsningsarmén har ännu längre erfarenhet efter att i århundraden hjälpt människor i utsatthet och sedan 1920-talet drivit skyddade boenden i Sverige.

− Vi har inte bara snackat utan agerat. Vi har en gedigen erfarenhet i frågan, kontaktpersoner i hela Europa och utöver det ett globalt arbete i mer än 120 länder, säger Madeleine Sundell.