Flyktingkriser, stora migrationsströmmar mot Västeuropa och pågående effekter av den ekonomiska krisen har ökat risken för människohandel. Människor i utsatta situationer, fattigdom, konflikt och arbetslöshet fångas upp av människohandlare innan de får det stöd de behöver. Samtidigt kan de rättsliga ramarna i vissa länder vara ett hinder för skyddet av offer eller potentiella offer.

Europas olika lokala insatser

Frälsningsarméns nya rapport beskriver bredden av de olika lokala insatser som genomförs runt om i Europa för att förebygga människohandel och ge stöd och skydd för de utsatta.

Genomgången utmynnar i ett antal rekommendationer för såväl EU-politiker som de enskilda medlemsländerna. De nationella regeringarna behöver förbättra sin samordning av identifiering och hantering av ett ovillkorligt stöd till offer samt se till att särskilt sårbara människor som asylsökande eller ensamkommande barn inte faller i händerna på människohandlare.