Export av second hand-textil gör mer nytta än man tidigare trott

Export av second hand- textil är avgörande för att kunna hantera all insamlad textil på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Återanvändningsmarknaden i Norden är inte tillräckligt stor.  Samtidigt har vi ingen återvinningsmarknad, varför textilen skulle brännas upp om den inte exporteras. En ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet, som granskat exporten från Sverige och Norden, avlivar den seg­livade myten att exporten gör mer skada än nytta i de mottagande länderna.

Myrorna skriver tillsammans med Human Bridge, Emmaus Björkå och David Palm, textilexpert på Ramböll, om den nya rapporten som finansierats av Nordiska ministerrådet. Rapporten har undersökt effekterna av textilexporten från de nordiska länderna. Vår export går framförallt till länder i EU och möjliggör att hantera så mycket som möjligt av textilen enligt avfallstrappan. Vår strävan är alltid att sälja så mycket som möjligt i Sverige, men där marknaden inte räcker till måste vi kunna hantera textilen på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Idag är exporten ett självklart alternativ då all textil som inte sålts i Sverige annars skulle förbrännas.

Skapar arbetstillfällen

Handeln med begagnad textil skapar många arbets­tillfällen i de mottagande länderna. Det är en mycket låg tröskel att köpa en del av en textilbal för att sälja på den lokala marknaden och därmed skapa sig en inkomst. När textilen för många år sedan skickades som direkt bistånd, i stället för att säljas, var det inte ovanligt att kläder skickades till länder där de direkt blev ett avfallsproblem. Denna typ av ­bistånd sker i princip inte från Sverige i dag.

Läs hela debattartikeln här