Vår ägare

Myrorna ägs av Frälsningsarmén men drivs som ett eget företag med en egen styrelse. I Myrornas styrelse sitter representanter från Frälsningsarmén, men också från näringslivet.

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med en omfattande social hjälpverksamhet som erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov. Frälsningsarmén grundades 1865 i London av Catherine och William Booth. Sedan dess har man kämpat mot orättvisor och arbetat för att hjälpa utsatta människor. Idag finns Frälsningsarmén i 128 länder.

Socialt arbete

Frälsningsarméns arbete har sin grund i tre värdeord: Välkomnande, troende och hjälpande. Man stöttar barnfamiljer med ekonomiska svårigheter, man arbetar för att bryta segregation och isolering bland utrikes födda. Man arrangerar barnkollo och familjekollo, hjälper ensamma äldre, arbetar aktivt mot människohandel och ordnar skyddat boende för kvinnor som utsätts för trafficking eller våld i hemmet.

Året om delar Frälsningsarmén ut matkassar och kläder till människor som inte får ekonomin att gå ihop och behöver tillfällig hjälp. En annan viktig del är att stötta hemlösa människor i form av natthärbärgen, dagverksamhet och stödboenden. På samma sätt hjälper Frälsningsarmén EU-migranter och personer med psykisk ohälsa.