Gåvohantering med social nytta

Myrorna är en av Sveriges största insamlingsaktörer och vi bedriver insamling i över 120 kommuner i Sverige. Vi samlar in runt 20 ton textil och 16 ton prylar varje dag. Vi har samlat in i över 120 år och har en professionell verksamhet som gör det möjligt för oss att hantera stora mängder på ett så etiskt och miljövänligt sätt som det är möjligt.

Vi placerar begagnade produkter högt på avfallstrappan.

Vi följer EU:s avfallstrappa och är noga med att våra produkter hanteras så högt upp som möjligt på den. Genom vårt dotterbolag Fretex International som vi samäger med vår motsvarighet i Norge har vi möjlighet att se till att nästan all vår textil återanvänds eller återvinns. För att säkerställa att även textilen vi säljer på utlandsmarknaden hanteras i enlighet med etiska värderingar var vi också först med att ha en Code of Conduct för våra utländska samarbetspartners. Vår Code of conduct reglerar allt från arbetsmiljö till etiska affärer. För prylar som inte kan exporteras eller säljas i Sverige samarbetar vi med flera aktörer för att produkterna ska hanteras så högt upp som möjligt i Avfallstrappan.

Våra pengar går till socialt arbete.

Överskottet av det vi samlar in går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Överskottet från Myrorna finansierar ca 1/3 av det sociala arbetet som är riksomfattande. Här kan du läsa mer om vad som händer med pengarna.

Arbetspraktik – en samhällsnytta på lokal nivå.

Sedan starten för över 120 år sedan har Myrornas uppdrag också varit att bereda arbetspraktik för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har idag en egen metod som vi jobbar efter och arbetar professionellt med kvalitativ arbetspraktik gentemot olika aktörer på arbetsmarknaden.