Vi måste stötta människor som har det svårt. Och vi måste minska slöseriet med jordens resurser.