Vad händer när den vanliga primärvården inte längre förmår att hjälpa en människa? När depression, missbruk och utmattning grävt sig så långt ner att samhället inte räcker till?

På Krukmakarens Hus, som drivs av Frälsningsarmén på Gotland och snart öppnar i Stockholm, driver man sedan 2016 rehabiliteringsprogrammet ”Hela du”. Man fokuserar på personer som trots många insatser från instanser som socialtjänst, försäkringskassa och psykiatri inte kunnat hjälpas.

Om man efter svåra livsupplevelser inte haft möjlighet för tillräcklig återhämtning, bearbetning och nyorientering, uppstår ofta nedbrytande konsekvenser på flera nivåer i tillvaron; psykiskt, fysiskt, socialt, ekonomiskt, existentiellt. Då kan enstaka insatser på utvalda områden inte vara tillräckliga, utan man kan behöva hjälp att skapa en helhetssyn som är skräddarsydd för just dig.

Tydliga resultat bland deltagarna

Efter tre års verksamhet har en grupp på 15 personer mellan 26 och 60 år, med upp till 14 års arbetslöshet och flerårig fysisk och psykisk ohälsa, fått hjälp ut i livet. Antingen till arbetsträning, studier eller till arbete. Deltagarna har minskat eller slutat med sin medicinering, man har helt eller delvis upphört med sjukpenning och inte minst – förbättrat och knutit de livsviktiga banden till sitt eget inre och sina viktigaste relationer. Sammantaget viktigt för att stärka självbilden och kunna gå vidare.

Projekt för långtidsarbetslösa skapade insikter som blev startskott

-Vi inledde med att tillsammans med sjukvård och specialister på rehabilitering och arbetsträning ta fram ett  program som ser till hela människan.  Detta blev början till “Hela Livet”-programmet, där vi välkomnade deltagare från Arbetsförmedlingen, säger Ann-Christine Karlsten.

För att möta de som var ännu längre bort från arbetslivet – de långtidsjukskrivna – växte sedan projektet “Hela du” fram. Här ville man visa på hur man kan arbeta med personens hela komplexa vardagsverklighet. Tillsammans med hälso- och sjukvården skrevs ett 1,5-årigt avtal där läkare från vårdcentraler och psykiatri remitterade fem patienter till Krukmakarens hus.

Varje deltagare får en personlig handledare som mäter måendet på fem områden: det existentiella, sociala, fysiska, psykiska och ekonomiska. Nio månader efter utskrivning görs ännu en mätning för att se vad som hänt med personen.

– Motivationen är grundläggande, förutsättningen är att var och en ska vilja jobba med sig själv, säger Ann-Christine Karlsten.

All hjälp under samma tak skapar ro

Hon menar att mycket av det som programmet innehåller redan finns inom landstingsvården: taktil beröring, samtal och motion. Men den stora skillnaden är att Krukmakarens hus ser till helheten och att allt finns under samma paraply.

En och samma person följer deltagaren genom hela inskrivningstiden och vägen vidare in i annan insats. Framför allt vill man visa på att det finns plan med varje människa, en väg tillbaka.

– Många pustar ut av lättnad redan under första veckan hos oss: ”Äntligen ser någon till hela mig! Till hela min livssituation, min värk, min ångest, mina barn med diagnoser, min ekonomi”, säger Ann-Christine Karlsten.

Stora summor kan sparas då människor återgår i arbete

Hon betonar att människor som skadats av livet eller varit sjukskrivna under lång tid inte kan pressas eller skyndas mot rehabilitering och friskskrivning.  Själen är komplex.

Förhoppningen är att Region Gotland också ska vilja vara med och dela kostnaderna för verksamheten. Förutom de rent individuella vinsterna kan samhället spara stora summor på att en långtidsarbetslös och sjukskriven får hjälp.

-En arbetslös person kostar cirka 290 000 kr per år. Om fyra personer är inskrivna hos oss under två år och kommer ut i arbetslivet istället för att vara sjukskrivna livet ut, sparar samhället hela 25 miljoner! säger Ann-Christine Karlsten med eftertryck.

Flera instanser hyllar programmet

-Jag är imponerad av vad man åstadkommer här på Krukmakarens hus. Det finns ett väldigt engagemang, ett fint teamwork och en stark gemensam målsättning. Arbetet med det holistiska och existentiella perspektivet på människan håller hög kvalitet och har verkligen visat sig hålla. Säger Bengt Grandelius, psykolog på Krukmarkarens hus.-Arbetet på Krukmakarens Hus är ett viktigt komplement till primärvården och har nått väldigt fina resultat. Inom vården brottas vi med stor underbemanning och korta patienttider och vi misslyckas ofta med patienter med långvariga, komplexa problem som tappat fotfästet. Vi provar sjukgymnastik, terapi, medicin, insatser som är bra men som inte hänger ihop med varandra, säger Susanna Althini, läkare på Visby om programmet.

Artikeln är kortad och kan läsas i sin helhet på fralsningsarmen.se

Fakta Krukmakarens Hus

  • Frälsningsarméns omsorgs- och rehabiliteringsarbete på Gotland.
  • Tar emot personer som remitteras från primärvård och/eller psykiatri.
  • ”Hela du” är en djupgående rehabilitering för att hitta negativa livsmönster och skapa förändring hos människor som länge varit kontakt med sjukvården men ständigt fallit genom maskorna i samhällets skyddsnät.
  • Samarbetar med Arbetsförmedling, Socialtjänst och Försäkringskassa
  • Krukmakarens hus öppnar även i Stockholm år 2020/21.