Sommarlovet brukar vara årets höjdpunkt, med frihet för utelek med kompisar – men tyvärr är barndomen orättvis. För många barn betyder sommaren sysslolösa veckor hemma och i sämre fall tillsammans med en missbrukande förälder. Fler föräldrar saknar pengar, tid, möjlighet och även ork att ge barnen ett sommarlov värt att minnas.

Fakta om barn som lever i fattiga familjer

  • Barn i ekonomiskt utsatta familjer år 2014: 20 % (år 2000: 12 %)
  • Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd år 2014: 2,6 %
  • Antal barn som levde i fattiga familjer år 2013: 234 000 st.

Källa: Barnombudsmannen och Rädda barnen

De senaste åren har andelen barn som lever i fattiga familjer ökat stort. Ofta gäller det barn med arbetslösa, deltidsarbetande eller sjuka föräldrar som kanske saknar skydd som a-kassa eller sjukpenning men det gäller även barn med särskilda behov.

Barn i fattiga familjer drabbas mest

Tack vare Frälsningsarméns ekonomiska insamling och Myrornas överskott kan de erbjuda kollon och fritidsaktiviteter gratis eller till en låg kostnad.

Frälsningsarméns arbete kan se olika ut beroende på var man bor, men man ser att det vanligaste behoven är  matkassar eller pengar till mat men också möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Att en mamma lär sig svenska och om hur vårt samhälle fungerar, vilket erbjuds på Akalla kvinnocenter, påverkar i sin tur även barnen.

LÄS MER

Var med och sätt punkt för sorgliga sommarlov