Garderobsundersökning

Ångestkofta eller glädjebralla? Myrorna tar pulsen på den svenska garderobsattityden

Varje sekund slängs 5,4 klädesplagg i soporna. Bara i Sverige. Det innebär att varje svensk slänger 8 kilo textilier om året. Det är inte bara ett enormt ekonomiskt slöseri, utan även dåligt för miljön. Vi på Myrorna vet att vi kan bättre, och vi vill hitta lösningar. Men för att göra det behöver vi förstå hur vi svenskar tänker kring våra kläder. Är vi garderobofober eller passionerade klädkramare?

Vi har tagit pulsen på svenskarnas attityd till garderoben. Här är några av resultaten:

En garderob fylld med inlåsta resurser
Har det hänt att du har tittat in i garderoben, insett att den är överfull men ändå inte hittat något att ta på dig? Du är inte ensam. 7 av 10 svenskar använder bara hälften av kläderna i sin garderob – eller mindre. Inte ens var åttonde svensk använder alla sina kläder. Till det ska läggas att nästan 7 av 10 shoppar kläder en gång i månaden eller oftare, men vi rensar sällan i röran. 6 av 10 rensar garderoben en gång om året eller mindre ofta. Inte konstigt att det blir fullt.

Förvirring istället för förvaring
Vi är många som någon gång har köpt ett plagg som vi sedan inte använt, och som ger oss dåligt samvete varje gång vi ser det. 25 procent av svenskarna känner frustration när de öppnar garderoben. 20 procent känner förvirring och 3 procent känner skuld.

Framförallt kvinnor och unga i åldersgruppen 15-22 har ett känslomässigt förhållande till sin garderob, medan knappt hälften av de medelålders männen uppger att de inte känner något alls när de gläntar på garderobsdörren. Bara en fjärdedel av alla svenskar blir glada när de tittar in i garderoben.

Svenskar som swappar
7 av 10 svenskar har lämnat kläder till second hand, och bäst på återanvändning är unga. De swappar (byter kläder med varandra), skänker till vänner och lämnar utsorterade kläder till second hand. Hela 40 procent i åldersgruppen 15 till 22 år har gett utsorterade kläder till en vän. Den åldersgrupp som skänker mest till ideella second hand-butiker är de mellan 56 och 80 år.

… och svenskar som slänger
Vi är alltså rätt bra på att lämna till second hand, byta, laga och ge bort kläder. Ändå har en tredjedel av svenskarna slängt utrensade kläder i soporna. Men många skulle återvinna sina kläder om det var enklare eller om de bodde närmare en återvinningsstation eller second hand-butik. Det tar vi på Myrorna med oss i vårt arbete med att utveckla nya insamlingsmetoder. Många som slänger kläder anger att de gör det för att kläderna är trasiga – vilket faktiskt inte är en godtagbar ursäkt. Flera insamlingsställen tar emot även trasiga kläder, som sedan återvinns.

Snabba fakta
7 av 10 svenskar handlar kläder en gång i månaden eller oftare
7 av 10 använder hälften av sin garderob – eller mindre
3 av 10 är missnöjda med sin garderob
6 av 10 rensar garderoben en gång om året eller mindre ofta
3 av 10 slänger kläder som de sorterat ut ur garderoben
4 av 10 (av de som slänger kläder) skulle lämna till second hand om det var enklare
6 av 10 lagar sina kläder

Om undersökningen
Myrorna har genomfört en undersökning för att ta reda på vad svenska folket har för relation till sina garderober, återanvändning och second hand. Undersökningen gjordes av Cint Snabba Svar under perioden 24-30 september 2015, och besvarades av 1031 svenskar. Respondenterna är statistiskt representativa för den svenska befolkningen avseende kön, ålder och region.

 

 

Tagga @myrorna