En trygg uppväxt

en trygg uppväxt

Alla har inte det man måste ha. När du handlar på Myrorna går överskottet till Frälsningsarméns sociala arbete. En stor del av det handlar om att stötta barn i utsatta familjer för att bidra till en trygg uppväxt.

Frälsningsarmén tar vid där samhället inte räcker till och vill vara en betydelsefull aktör när det gäller att göra livet lättare för barn som lever i utsatthet. Det erbjuds psykosocialt stöd och ekonomisk stöttning. Dessutom finns en mängd aktiviteter, oftast till en låg kostnad eller ingen kostnad alls, som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Blir det platsbrist på något kollo exempelvis så är det ofta de som inte kan betala för sig, och som kanske bäst skulle behöva komma iväg på något sådant, som har förtur.

Riktlinjer för bemötande av barn och unga

För barn och unga finns det idag verksamheter på omkring 50 orter. Allt sker i en trygg miljö då alla som kommer i kontakt med barn och unga inom Frälsningsarméns verksamheter ska gå utbildning i ITH, I trygga händer, som är Frälsningsarméns riktlinjer för hur man bemöter barn och unga för att alla former av övergrepp ska förebyggas och förhindras. Personalen får även lämna utdrag från brottsregistret.

Arbetet ses även som förebyggande då positiv sysselsättning kan hindra utanförskap och minska risken att barn och unga hamnar snett i tillvaron då destruktiva inslag som kriminalitet, droger och missbruk i olika former kan bli följden.

Frälsningsarmén har också många verksamheter för vuxna som även erbjuds stöd, för där en medarbetare möter en vuxen människa så möter den oftast även ett eller flera barn. Genom stöttning av utsatta vuxna får även barnen stöd.

Detta erbjuder Frälsningsarmén utsatta barn och unga:

 • Familjecenter samtal och stöd.
 • Utrednings- och behandlingshem
 • Ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort på mat och hjälp med att täcka vissa utgifter hos ensamstående mödrar och deras barn, men även stöttning och avlastning på andra sätt.
 • Öppna förskolor för både svenska medborgare och asylsökande. Ofta har man där mindre grupper vilket bidrar till en lugnare miljö.
 • Babysång.
 • Fritidsgårdar och läxhjälp.
 • Fritidsaktiviteter till låg kostnad, såsom scouting, tjejkvällar, pyssel, möjlighet att lära sig spela gitarr, piano och brassinstrument, barn- och tonårskörer, brassorkestrar för barn med mera.
 • Kollon och läger för barn och unga men även för ensamstående föräldrar med barn, ibland med inriktning på exempelvis musik, sport eller äventyr. Det erbjuds sommarkollon men även kolloverksamhet under resten av året, ibland med övernattningar men också dagkollon.
 • Utflykter för barn och unga och/eller ensamstående föräldrar med barn.
 • Stödboende för unga som behöver stöttning av olika slag.
 • Skyddade boenden för kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer och för dem som fallit offer för människohandel.
 • Språkkurser/språkverkstäder där många ensamkommande flyktingungdomar deltar.
 • Hem för asylsökande ungdomar
 • FFA, Football for all Global;fotbollsträningar för asylsökande killar på åtta orter i kombination med ”Lifeclass” då de får stöd på olika vis och lär sig goda värderingar och om det svenska samhället.
 • Danslektioner för asylsökande tjejer