Äntligen start för saknad form av eftervård för missbrukare!

extra bidrag

Bakom en av Myrornas mest välbesökta, och största, second hand-butiker tornar ett hus upp sig. Närmare kopplingen till vart pengarna går från våra butiker kan man inte komma. Här ligger nämligen det nyöppnade Halvvägshuset – en ny unik vårdform som fyller ett glapp i vårdkedjan för missbrukare.

Namnet Halvvägshuset är hämtat från tanken att man som behandlad för olika missbruk har kommit halvvägs ut i ett vanligt vardagsliv, men inte är där än. Mycket som krävs av en samhällsmedborgare och för att klara vardagen kanske har fallit bort, till exempel att sköta hushåll och ekonomi, myndighetskontakter, nätverk och komma igång med sysselsättning.

Att bli frisk måste få ta tid.

Att bli frisk från missbruk måste få ta tid. Per-Johan Fernström är verksamhetschef för Frälsningsarméns missbrukarvård i Stockholm och berättar att halvvägshuset är svaret på ett glapp i vårdkedjan för missbrukare. Han ser att vårdens och samhällets insatser har för stora maskor i nätet där ingen tar ett samlat ansvar för en persons resa mot att bli frisk och fungerande i samhället.

Unik i Sverige men välbeprövad av Frälsningsarmén

Halvvägshuset är en funktion som man genom en tidigare undersökning på Frälsningsarméns hundraåriga behandlingshem Kurön upptäckt att den saknas och efterfrågas. Att få ett extra steg när man är klar på behandlingshemmet, som att komma till halvvägshuset, kan betyda mycket för att bli helt frisk från missbruket. Halvvägshuset innebär att få hjälp att komma ut i vardagen varsamt med stöd av behandlingspedagoger, kuratorer och boendestödjare.

Dessutom har man testat vårdformen i flera av Frälsningsarméns verksamheter i Europa med mycket lyckade resultat. Frälsningsarmén i Sverige hoppas nu på att man kan förbättra missbruksvården och bli ett gott exempel för det sociala missbruksarbetet i Sverige.

Möjlighet att påverka politiker

Per-Johan Fernström hoppas kunna visa politiker att man måste arbeta hela vägen med missbrukare, så att man kan få fler att arbeta för den här typen av hela vårdkedjor. Det behövs politiska beslut och gemensam vilja som sträcker sig långsiktigt. För att bli frisk från missbruk tar ju ofta längre än en mandatperiod.

Halvvägshuset har 38 vårdplatser för personer som varit under behandling för missbruk. Oktober 2019 är det äntligen i bruk!

Relaterat

Företag & Samarbeten

Gåvohantering med social nytta

Myrorna är en av Sveriges största insamlingsaktörer och vi bedriver insamling i över 120 kommuner i Sverige. Vi samlar in runt 20 ton…

Läs mer


Rädda världen

Unikt samarbete minskar psykisk ohälsa och ger en väg tillbaka

På Gotland pågår ett unikt samarbete mellan Frälsningsarmén, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Människor i långvarig sjukskrivning, arbetslöshet och missbruk får hjälp tillbaka…

Läs mer


Rädda världen

Sommarkollo för seniorer

I slutet av augusti anordnas en härlig vecka av gemenskap för äldre på Stiftsgården i Rättvik. Sommarveckan, som benämns Gemenskapsdagar, anordnas av Frälsningsarmén…

Läs mer