Organisation och styrelse.

Myrorna ägs av Frälsningsarmén men drivs som ett eget företag med en egen styrelse. Vårt ekonomiska överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete för en medmänskligare värld.

Hit går Myrornas överskott.

När du handlar på Myrorna går överskottet av försäljningen till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Pengarna är öronmärkta och finansierar en tredjedel av deras sociala arbete. Frälsningsarmén bedriver en rad olika sociala verksamheter och projekt som gör stor nytta i samhället.

Pengarna används till exempel för att stötta barnfamiljer som lider av ekonomiska svårigheter. Frälsningsarmén delar ut matkassar och kläder till de människor som behöver tillfällig hjälp med sin ekonomi. Överskottet används också för att arrangera barn- och familjekollon, hjälpa ensamma äldre eller ordna skyddade boenden för kvinnor utsatta för trafficking eller våld i hemmet. Människor som lever i hemlöshet kan få frukost, värme, en dusch och rena kläder. Pengarna gör det också möjligt att erbjuda dagverksamhet för hemlösa, EU-migranter och personer med psykisk ohälsa.

Läs mer om Frälsningsarméns sociala arbete på deras hemsida.

 

Myrornas företagsledning.

Myrorna ägs av Frälsningsarmén men drivs som ett eget företag med en egen styrelse. I vår styrelse sitter representanter från Frälsningsarmén, men också från näringslivet. Myrornas företagsledning består av;

Caroline Andermatt, VD
Lisa Dahlberg, Ekonomichef
Caisa Ingemarsdotter, Försäljningschef
Åsa Blomberg, Marknads- & kommunikationschef
Sara Bourelius, HR-chef