Organisation

Myrorna ägs av Frälsningsarmén, men har en egen organisation och ledning.

Företagsledningen består av;
Caroline Andermatt, VD
Lisa Dahlberg, Ekonomichef
Caisa Ingemarsdotter, Försäljningschef
Viveca Lindberg, HR-chef
Åsa Blomberg, Marknads- & kommunikationschef
Urban Bolin, Insamlingschef