Sekretesspolicy

Hantering av kundinformation

Du kan besöka vår webbsajt utan att uppge någon personlig information utöver IP-adress. Vi noterar data som IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. IP-adress räknas med den nya GDPR-lagen som en personlig uppgift. Denna information används dock endast för att förbättra vårt utbud. Personlig data utöver IP-adress lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering, anmälan till kurs eller vid prenumeration av nyhetsbrev. När du registrerar dig för kurs, nyhetsbrev eller vid eventuell beställning/köp av vara samtycker du till att Myrorna lagrar och använder uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund eller givare och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Myrorna kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda de personuppgifter du valt att dela med oss för att kontakta dig via mejl med kurs eller nyhetsbrev, SMS, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din email adress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen. I det fall du anmält dig till någon av våra kurser använder vi informationen för att tipsa dig om liknande nya kurser eller andra relaterade aktiviteter som Myrorna gör för att främja en omställning till ett cirkulärt samhälle.

Vidarebefordran av personlig information

Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverera dina varor vid beställning eller köp. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar betalningslösningarna. All överföring av personlig information sker via mycket säkra dataförbindelser. Din personliga information lämnas inte till andra än de ovan nämnda. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Vår driftleverantör har även tillgång till den data vi samlar om dig på vår webbplats. Driftleverantören har inte rätt att använda uppgifterna till annat än statistik för Myrornas räkning.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hantering av köp på websiten. Användningen av ”cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder också Google AdWords remarketing-tjänst att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan betyda att vi annonserar tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår sida, till exempel med hjälp av kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Det kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida, eller en webbplats i Googles Display-nätverk. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på någons tidigare besök till Myrornas webbplats. Naturligtvis kommer alla uppgifter som samlas in att användas i enlighet med vår egen sekretesspolicy och Googles sekretesspolicy.

Rätt att fråga om information

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Förändringar i avtal

I det fall vi har ingått ett avtal att vi kan använda din personliga information, som din e-mail adress, för att skicka kursbrev eller nyhetsbrev, kan du när som helst ändra detta. För att göra en sådan ändring klickar du helt enkelt på ”unsubscribe”-länken i kursbrevet/nyhetsbrevet eller så kontaktar du marknad@myrorna.se.

Vem kan du kontakta?

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta marknad@myrorna.se.