Vi sorterar, återanvänder och återvinner

Myrorna bedriver insamling i butik (våra egna och samarbetspartners), på våra gåvomottagningar och via samarbetspartners, via klädboxar på återvinningsstationer eller i fastighetsnära lägen eller på återvinningscentraler. Vi tar emot textil, prylar och möbler

Vi sorterar textil i flera olika fraktioner.

Butik, export, återvinning och förbränning. Därtill sorterar vi ut produkter som inte skulle kunna återanvändas i sitt nuvarande skick till olika remakeprojekt och forskningsprojekt.

Vi återanvänder så mycket som möjligt

Vi återanvänder via våra 34 butiker i Sverige eller via våra samarbetspartners i utlandet, till största delen i Europa. 2016 låg den totala återanvändningen på 70% av den textil Myrorna samlat in.

Vi ser till att det som inte kan återanvändas går till återvinning

Det som inte kan återanvändas går till återvinning. Då återvinningsindustrin i Sverige inte är helt utvecklad går återvinning på export. Där går det framförallt till downcycling – det vill säga blir till stoppning i möbler, putstrasor för industri etc. Upcycling – det vill säga att göra ny tråd av begagnade textilfibrer är ännu inte möjligt i stor omfattning och är därför än så länge på forskningsstadiet. 2016 återvanns 20,3% av all den textil Myrorna samlat in.

Forskning för bättre resurshantering i framtiden

Vi vill att mer resurser ska kunna tas om hand och bidrar till olika forskningsprojekt för att skapa ny tråd av gamla textilfibrer.