Organisation och styrelse.

Myrorna ägs av Frälsningsarmén men drivs som ett eget företag med en egen styrelse.


Myrornas företagsledning.

I vår styrelse sitter representanter från Frälsningsarmén, men också från näringslivet. Myrornas företagsledning består av:

Caroline Andermatt, VD

Lisa Dahlberg, Ekonomichef

Caisa Ingemarsdotter, Försäljningschef

Matilda Wester, Insamlingschef

Åsa Blomberg, Marknads- & kommunikationschef

Sara Bourelius, HR-chef