Med anledning av Uppdrag gransknings reportage om de stora modekedjorna – vi informerar om våra textilflöden

Med anledning av Uppdrag gransknings reportage om att H&M och Lindex bränner nya kläder informerar vi om vår textilhantering i frågor och svar.

Hur mycket återanvänds och återvinns totalt av den textil Myrorna samlar in?

Cirka 91 % av den insamlade textilen återanvänds eller återvinns i Sverige och utomlands. Resterande är för blöt eller så pass förstörd att det inte går att återvinna och går till förbränning. Vårt långsiktiga mål är att reducera mängden textilavfall inom ramen för vår verksamhet.

Hur arbetar Myrorna med spårbarhet och transparens av sina textilflöden?

Myrorna driver tydligt den konkreta cirkulära agendan framåt. Varje dag samlar vi in 22 ton kläder, prylar, böcker, möbler och annat. På så vis möjliggör vi för flera att konsumera mer hållbart samtidigt som vi är med och bidrar till samhällsutveckling och cirkulär ekonomi långsiktigt. Vi för statistik över allt som samlas in, hur det hanteras, vad som säljs eller återvinns i Sverige och utomlands och hur mycket som går till förbränning. Dessa siffror redovisas i vår hållbarhetsrapport varje år. Läs mer om vår spårbarhet.

Kan Myrorna garantera att det inte finns skadlig textil i era butiker?

Vi tar tacksamt emot gåvor i form av prylar och textilier som via oss kan komma i bruk eller återbruk. Detta kommer i huvudsak från konsumenter. Myrorna har inte insyn i dessa produkters ursprung, utan sätter vår tillit till producenternas ansvar.

Vad ställer Myrorna för hållbarhetskrav i sina samarbeten med klädbranschen?

Myrornas målsättning är ett medmänskligare och mer hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att lyfta vikten av insamling, kvalité och nya affärsmodeller som är några grundstenar för en fungerande andrahandsmarknad. Vi driver den frågan brett, för att engagera så väl konsumenter som modeindustrin. När vi samarbetar med modeföretag har vi ett gemensamt mål i att få ett fungerade insamlingsprogram som underlättar för kunden att förlänga ett plaggs livslängd.  Se vilka vi samarbetar med här.

Varför tar ni inte emot skadad textil?

I dagsläget finns det ingen teknik för att återvinna textil med skadligt innehåll som kemikalier eller mögel. Myrorna vill inte riskera att sådan textil kommer till återanvändning och orsakar skada hos konsument. Därför har vi i våra överenskommelser med externa parter, som till exempel Lindex angett att vi inte tar emot skadad textil.

Hur mycket samlar Myrorna in via Lindex?

Under 2016 samlade Myrorna in totalt 8 200 ton textil. Av dessa kom 22 ton från Lindex. Huvudparten av detta kommer från Lindex kunder som lämnar in gåvor i butik och en mindre del kommer från överskott från Lindex försäljningsverksamhet. Gåvorna från Lindex går till både återanvändning och återvinning. Läs mer om våra flöden här.

Vad händer med gåvorna som Myrorna samlar in hos Lindex?

Alla gåvor från Lindex sorteras igenom på våra produktionsanläggningar i Sverige. Vi säljer en del i Myrornas butiker och en del utomlands. Efterfrågan på återanvändning är låg i Sverige, så för att maximera återanvändning och återvinning vänder sig Myrorna även till en marknad utanför våra egna butiker. Textilen från insamlingskärlen hos Lindex bidrar, som allt annat vi säljer till att skapa ett överskott som går till Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sverige. Läs mer om våra flöden här. Eller se filmen nedan.

Relaterat

Följ med bakom kulisserna hos oss på Myrorna!

Följ med bakom kulisserna hos oss på Myrorna!

Välkommen att handla second hand och lämna in det du inte längre använder i någon av våra butiker. Hitta din närmaste här. Tack…

Läs mer


Unika auktioner med konstverk av Francois Pierre Portin!

Unika auktioner med konstverk av Francois Pierre Portin!

Francois Pierre Portin (1935-2021) var en framstående konstnär, men ingen visste om det. Förrän det en morgon i början av 2021 stod en…

Läs mer


Så hanterar vi det som lämnas in.

Så hanterar vi det som lämnas in.

Myrornas affärsidé bygger på att du lämnar in fina saker till oss, som vi sedan säljer. Innan de når butikerna väntar sorteringen. Här…

Läs mer