Handla 100% hållbart

Hållbarhet är Myrornas huvuduppdrag. Det är integrerat i allt vi gör. Vi samlar in kläder, hemtextil och inredning som kan användas igen och säljer det i våra butiker. Överskottet av försäljningen går tillbaka till behövande i samhället genom Frälsningsarméns sociala arbete och samtidigt stöttar vi på olika sätt människor i vår verksamhet genom arbetspraktik. Därför säger vi att hållbarhet är vår kärna, och inte någon add-on.

Att vara hållbar är inte bara att tänka miljö

Vi ska leva i en värld som anpassar sig efter att vi har begränsade resurser, samtidigt som vi ska kunna tillgodose mänskliga behov och en bra levnadsstandard. Varken att agera miljövänligt eller medmänskligt ska vara något som vi satsar kortsiktigt på, så för att det ska hålla i längden så finns de tre aspekter för att nå 100% hållbarhet:

Social hållbarhet – vi ska inte behöva tumma på ett medmänskligt samhälle, lokalt eller globalt. Grundläggande mänskliga rättigheter ska alltid uppfyllas.

Miljömässig hållbarhet – Vi ska hushålla med naturresurser utan att skada miljön på lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet – handlar om att vi ska ha råd att tillgodose våra grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser.

Social hållbarhet med Myrorna

Pengarna tillbaka till samhället
Vårt överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete. Vi finansierar en betydande del av det arbete den sociala verksamheten utför årligen. Det kan vara akut ekonomisk hjälp som t.ex en matkasse för en barnfamilj som har det svårt att gå ihop. Det kan också vara missbrukarvård, efterhjälp för människor som behöver hjälp till ett nytt liv. Skyddat boende för kvinnor utsatta för våld i hemmet eller viktigt arbete mot människohandel.

Träna på arbete
Vi ska alltid bereda plats för att kunna ge människor arbetspraktik. Genom att erbjuda möjlighet att träna på arbete ger vi många människor fler möjligheter att delta i samhället. Det kan röra sig om att få kassavana för att kunna söka butiksjobb eller något mer basalt som att lära sig passa tider. Lär mer om vår arbetspraktik här.

Rättvisa arbetsvillkor och kollektivavtal
Hos oss går varje produkt igenom en lång kedja av händer. Men allt som säljs i våra butiker har hanterats av personal med svenska löner, fackliga avtal och med svenska arbetsmiljökriterier.

Läs om vår etiska kod som säkerställer rättvisa arbetsvillkor även för de plagg och produkter som du inte köper i Sverige. 

Om jag köper en outfit på Myrorna, går det direkt till en matkasse då?

I vår kampanj vill vi exemplifiera det genom att jämföra kostnaden för ett plagg med olika sociala insatser. Alla kostnader och priser är dock bara exempel. En matkasse kan kosta mer än 500 kr, och det är det som blir över av försäljningen när vi betalat våra utgifter som löner och lokaler som går till Frälsningsarméns sociala arbete. Under denna kampanj kan man lägga till ett extra bidrag på sitt köp i kassan och det är pengar som går oavkortat till Frälsningsarméns sociala arbete.

Miljömässig hållbarhet med Myrorna

Det absolut bästa ur miljösynpunkt är att inte handla alls. Men om du behöver något och känner att du har behov av att konsumera ändå så är det bästa att göra det second hand.

Vi återanvänder saker som redan producerats, så att man slipper köpa nytt och tära på jordens resurser. 70% av ett plaggs klimatpåverkan ligger i produktionsfasen. Genom att skippa produktionen och bara använda ett plagg fler gånger så sparar vi enormt mycket på jordens resurser.

Vi har en hållbar produkt helt enkelt. Vår produkt innebär mer miljöbesparing än en produkt av återvunnet material. Och långt mer hållbart än ekologisk bomull. Våra produkter är per definition hållbara. Vi sparar på resurser, vatten, utsläpp av kemikalier och vi riskerar inte den biologiska mångfalden.

Faktiskt är det en så stor vinst att det är mer miljövänligt att köra ett plagg till andra sidan jorden för att återanvändas, än att köpa ett nytt plagg här i Sverige. Däremot är ju miljövinsten som störst om vi återanvänder våra plagg här i Sverige. Läs mer om klimatverktyget här.

 

Ekonomisk hållbarhet med Myrorna

Vårt uppdrag är att skapa ett överskott, en vinst, som ska gå till att hjälpa människor i utsatta situationer. Därför är det viktigt att vi sköts som ett vinstdrivande företag. På det sättet kan vi göra nytta långsiktigt.

Vår verksamhet kostar pengar. Att samla in och sortera tusentals ton produkter varje år är ett tidsödande och manuellt arbete och kräver både mycket människor och mycket kunskap. För oss är det viktigt att hålla koll på både utgifter och inkomster så att vi ska kunna säkerställa att Frälsningsarméns omfattande sociala arbete kan fortsätta. År efter år.

Det är att vara ekonomiskt hållbara för oss.

Handla 100% hållbart

Genom att handla hos oss handlar du på ett hållbart sätt. Med omtanke om miljö och människa. Dessutom är det ekonomiskt hållbart även för dig, då du får mer för pengarna när du handlar second hand.