Organisation

Myrorna ägs av Frälsningsarmén, men har en egen organisation och ledning.

Företagsledningen består av;
Caroline Andermatt, VD
Lisa Dahlberg, Ekonomichef
Caisa Ingemarsdotter, Försäljningschef
HR-chef, vakant
Lotta Kökeritz, Varumärkes- & Kommunikationschef
Emma Enebog, Hållbarhets- & Affärsutvecklingschef
Logistik- & Produktionschef, vakant