Vårt arbete med hållbarhet

Hållbarhet är integrerat i allt vi gör. Hela vår affärsmodell är per definition hållbar. Vi samlar in mode och inredning och förlänger deras livslängd genom att sälja dem. Det ger stora miljövinster. Vi erbjuder kvalitativ arbetspraktik för människor som står utanför arbetsmarknaden. Att ge människor en möjlighet att komma närmare egen försörjning är en vinst inte bara för individen, utan även för samhället. Vårt överskott som går till socialt arbete i Sverige är naturligtvis också en viktig komponent för vår hållbara affärsmodell.

Vi driver tydligt den konkreta cirkulära agendan framåt. Varje dag samlar vi in enorma mängder kläder, prylar, böcker, möbler och mycket annat. Det gör att vi möjliggör för flera att konsumera mer hållbart samtidigt som vi är med och bidrar till samhällsutveckling och cirkulär ekonomi långsiktigt.

Aktivera din garderob

Alla blir mer medvetna, både de som handlar hos oss och beslutsfattare. Nu handlar det om att få fler att gå från att vara medvetna och intresserade till att faktiskt agera. Myrorna försöker ständigt bidra till att öka kunskapen om hållbarhet – för har man kunskap kan man agera därefter. Vårt upprop #aktiveradingarderob är ett konkret exempel på det. Där delar vi med oss av handfasta tips på hur man kan leva och konsumera mer hållbart.

Så använder svenskarna – en rapport från Myrorna 2018

Garderobsundersökningen

Myrornas rapporter

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhersrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsrapport 2015

Myrornas klimatverktyg