Våra värderingar

Myrorna står för de grundläggande värderingar i vårt samhälle som bygger på mänskliga rättigheter, människors lika värde och att ingen individ ska diskrimineras.

Internt uttrycker vi våra värderingar med tre ord – ansvar, mod och mångfald.

Ansvar – Vi tar ansvar för både människor och gåvor. Vi tar ansvar för din gåva och tar hand om den på bästa sätt för att skapa ett överskott till Frälsningsarméns sociala arbete. Vi tar även ansvar för att ge alla en chans att lyckas genom meningsfull arbetsträning. Du kan lita på oss, vi pratar inte bara, vi gör saker.

Mod – Vi ska alltid ligga steget före. För att blir framgångsrik måste man våga, ha modet att vara öppen och prova nya vägar. Vi tvekar inte att sticka ut och ta initiativ i de frågor där vi är engagerade.

Mångfald – tillsammans blir vi bättre . Vi tror att alla människor kan och vill. Vi tror också att människors olikheter, bakgrund och historia är värdefulla tillgångar. Genom att respektera och lära oss av varandra blir vi ännu bättre.