Organisationer vi är med i

Ideell Second hand

Myrorna innehar ordföranderollen i nätverket Ideell Second Hand. Ideell Second Hand är ett nätverk för ideella second hand-butiker som innehar 90-konto runt om i Sverige. Allt som säljs i butikerna är gåvor från allmänheten och företag. Totalt består nätverket av drygt 500 butiker från Gällivare i norr till Ystad i söder.

Alla medlemmar i Ideell Second Hand arbetar aktivt för att öka återanvändning av textil, saker och möbler. Gemensamt för samtliga medlemmar är, förutom 90-konto, att allt överskott går till medlemmarnas sociala arbete i Sverige eller utomlands.

Medlemmar i Ideell Second Hand

Sveriges stadsmissioner, Erikshjälpen, Myrorna, Röda korset, Reningsborg, Hela människan, Emmaus Björkå, PMU Second hand, Praktisk solidaritet

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Myrorna är inte med i föreningen, men innehar 90-konto som regleras av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls syfte

Syftet är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Här kan du läsa mer om Svensk insamlingskontroll.

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Myrornas ägare Frälsningsarmén är medlem i FRII.
FRII är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål. – Läs mer om FRII här.