Hit går Myrornas överskott

Vi har tre uppdrag från vår ägare Frälsningsarmén. Vi ska spara på miljön genom att öka återanvändningen, vi ska erbjuda arbetspraktik i vår verksamhet och vi ska skapa ett stabilt ekonomiskt överskott som går till Frälsningsarméns sociala verksamhet i Sverige.

Pengarna är öronmärkta och finansierar en tredjedel av deras sociala arbete. Tack vare vårt arbete kan Frälsningsarmén arbeta med en rad olika sociala verksamheter och projekt som gör stor nytta i samhället. Det kan handla om rehabiliteringshem för missbrukare, stödsamtal för barn som har det svårt och natthärbärgen. Man driver även dagverksamhet för hemlösa, EU-migranter och personer med psykisk ohälsa. Här kan man få frukost, värme, en dusch och rena kläder.

Grundläggande behov

Till Frälsningsarméns olika sociala center kommer människor som saknar pengar till mat och kläder. Här delar man ut matkassar och bjuder på gemenskap och samtalsstöd. På flera sociala center driver man dessutom projekt som hjälper arbetslösa och utförsäkrade att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vidare hjälper Frälsningsarmén till med att bryta segregation och isolering bland utrikesfödda kvinnor. De arrangerar både barnkollo och familjekollo för de som inte har möjlighet att resa någonstans under sommaren och andra lov.

Aktivt arbete mot människohandel

Frälsningsarmén är dessutom en stark drivande kraft i arbetet mot människohandel i Sverige. Förutom konkret hjälp med att ordna skyddat boende för kvinnor som utsätts för trafficking, så lyfter man även frågan i debatten. Varje dag utsätts människor för människohandel, även i Sverige.

Exempel från verksamheten kan du hitta under rubriken Rädda världen eller på Frälsningsarméns hemsida.