Information om vad Myrorna vidtar för åtgärder kring Covid-19 – Corona

Vi på Myrorna är måna om att alla ska känna sig trygga hos oss, både anställda och kunder. Vi följer noggrant utvecklingen av Corona via Folkhälsomyndigheten och följer de råd som ges där, och det är viktigt att vi alla hjälps åt.

Vi har för avsikt att hålla butikerna öppna som vanligt, men detta beslut kan komma att ändras, information om detta uppdateras på hemsidan.

Här du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit i våra butiker och vad du som kund kan göra.

Vad vi gör:

 • Vi har ökat våra städ- och hygienrutiner i butik
 • Vi genomför inga kundevent i butik
 • Vi har plexiglas vid kassorna, mellan personal och kund
 • Vi uppmanar till noggrann handhygien hos personal
 • Ingen som känner minsta symtom ska komma till arbetet
 • Vi uppmanar och påminner om att hålla avstånd i butik
 • Vi erbjuder handsprit i butiken

Vad du som kund kan göra:

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer
 • Vid köbildning i butik, visa hänsyn och håll lite extra avstånd
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, eller någon i din familj är sjuk eller i karantän
 • Ha tålamod med att väntetiden kan bli lite längre under den här tiden

Tack för din medverkan och omtanke! Tillsammans kan vi skapa en tryggare tid och ta oss igenom detta.