Här kan kvinnor utsatta för människohandel söka skydd

Människohandel

Kvinnoboendet Skogsbo har platser som är särskilt för dem som hamnat i klorna på de som ägnar sig åt människohandel. Flera kvinnor har barn med sig som också kan betraktas som offer med tanke på vad de har fått se och vara med om. Det händer att ett 20-tal barn vistas på Skogsbo samtidigt. Skogsbo är en av flera verksamheter som överskottet från Myrorna är med och finansierar.

De vi möter har alla utsatts för hot

Det vanligaste är att kvinnorna har utnyttjats sexuellt, ibland av anhöriga, och vissa har flytt från bordeller. Fattigdom eller andra former av utsatthet har gjort att de blir lätta offer. Många har lurats hit med löfte om jobb som sedan visat sig vara något helt annat, såsom prostitution, tiggeri eller arbeten under slavlika förhållanden.

– De vi möter har alla utsatts för hot som även kan vara riktat mot familjen eller barn som lämnats kvar i hemlandet. Vissa mår väldigt, väldigt dåligt och en del orkar inte prata alls om det de varit med om, säger Carolina Nilsson, föreståndare på Skogsbo.

Hon påpekar att även en del svenska flickor och kvinnor är utsatta för människohandel i vårt land, även om de som bor på Skogsbo nu är framförallt från östeuropa eller Afrika.

”Här kan de bearbeta det de varit med om och skapa sin egen vardag”

De kvinnor som hamnar på Skogsbo får sina grundläggande behov tillgodosedda, såsom sängplats, hygienartiklar och måltider och de som behöver kläder kan också få det via en secondhand-butik i anslutning till boendet. Kvinnorna får även tillgång till läkarvård och hjälp och stöd i kontakten med myndigheter.

– Här kan de landa och känna sig trygga, bearbeta det de varit med om och skapa sin egen vardag. Många har inte kunnat bestämma själva över mat- och sovvanor, därför är det en del av vistelsen här att de själva få handla och laga sin mat som en del i förberedelsen för ett självständigt liv, säger Carolina Nilsson.

”Det bästa är att se kvinnorna växa och utvecklas”

Flera av de kvinnor som kommer till Skogsbo är mycket rädda och oroliga. Genom samtal och vardagsaktiviteter hjälper man kvinnorna att bearbeta mycket av det de varit med om. Många kvinnor kommer tillbaka och hälsar på och behåller kontakten med personalen i flera år.

– Många av kvinnorna säger själva att de har lärt sig mycket om sina rättigheter under tiden de har bott på Skogsbo och att de har ett bättre självförtroende när de flyttar härifrån. Det är det bästa med mitt jobb, att se kvinnorna växa och utvecklas, säger Carolina Nilsson.

Artikeln är en förkortad version av Frälsningsarméns Teresia Janssons berättelse som du kan läsa i helhet här.

 

Relaterat

Rädda världen

Unikt samarbete minskar psykisk ohälsa och ger en väg tillbaka

På Gotland pågår ett unikt samarbete mellan Frälsningsarmén, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Människor i långvarig sjukskrivning, arbetslöshet och missbruk får hjälp tillbaka…

Läs mer


Rädda världen

Alla borde få en möjlighet att dela julglädje med någon annan.

Frälsningsarmén möter och hjälper utsatta människor varje dag året runt men just kring högtider som julen blir utsattheten extra kännbar. Barn, föräldrar och…

Läs mer


Rädda världen

Ditt köp kan skapa trygghet i en annars otrygg vardag

Helena och Jakob tog sig från Tjeckien till Sverige men den första tiden var svår då Helena var gravid och de knappt hade…

Läs mer