Sätt punkt för människohandeln i Sverige

”Det pågår en humanitär katastrof mitt ibland oss. Då och då skymtar vi den, men för det mesta sker den helt i det dolda. Och till skillnad från en jordbävning kan den här katastrofen helt ignoreras av den som inte orkar bry sig. Men människohandeln finns här i Sverige, även om den går obemärkt förbi de flesta av oss.” Frälsningsarmén

Det moderna slaveriet

Många tror att slavhandeln är något som tillhör historien, eller i vilket fall andra länder. Men sanningen är att det finns här, bland oss, i Sverige.

Den svenska slavhandeln omfattar allt från städjobb och byggjobb till bärplockning och prostitution. Det som är skillnaden med dagens slavhandel från slavhandeln i historien är att den moderna  slavhandeln i Sverige sker under ytan. Du kan inte se vem som arbetar frivilligt eller vem som är tvingad till det. Om och om igen.

Slavhandeln i Sverige

Det finns tydliga indikationer på att slavhandeln i Sverige är omfattande. Men det saknas siffror eftersom människohandeln är uppbyggd kring skuld, skam och hot mot barn och familjer i de utsattas hemländer. Därför är det naturligt att anmälningsbenägenheten är mycket låg.

Den officiella statistiken säger att runt 500 människor drabbas i Sverige varje år. Men det är troligtvis bara toppen av ett isberg. Frälsningsarmén kan till exempel se i sitt arbete inom tiggeri och prostitution många tecken på människohandel, och samtidigt en stor efterfrågan på den.  10% av alla män i Sverige mellan 18 och 65 år anger att de någon gång köpt sex.

Bakom varje siffra finns en människa.

Enligt FN:s uppgifter om människohandel utnyttjas de flesta av dem som faller offer för människohandel sexuellt eller prostitueras. Men det kan också innebära att tvingas till kriminalitet, tiggeri, tvångsarbete eller organdonation.
Här kan du läsa historier från gatan

Här kan du läsa om ett skyddat boende för kvinnor utsatta för människohandel

En berättelse om hur ett hem för missbrukare även nu tar hand om män som utsatts för människohandel

Frälsningsarméns arbete mot människohandel

Information, utbildning och påverkan är viktigt för att öka medvetenheten om människohandel i Sverige. Att vi i Sverige är medvetna om att människohandeln pågår bland oss är väldigt viktigt i kampen om att stoppa den. Det är inte först när alla krafter i samhället jobbar åt samma håll som det är möjligt att stoppa människohandeln. Frälsningsarmén har ett väl utvecklat samarbete med myndigheter och andra organisationer som arbetar med samma fråga, som Länsstyrelsen, Plattformen Civila Sverige mot människohandel och ECPAT Sverige.

Information och påverkan är bara en del, förs samtidigt utsätts människor här och nu. Frälsningsarmén arbetar nationellt aktivt med rädda människor ur människohandel. På skyddade boenden får utsatta och deras familjer skydd, stöd och hjälp till rehabilitering. Många av dem som kommer till hjälporganisationerna har varit med om saker de flesta av oss inte kan tänka sig. Det är människor utan framtidshopp, brutna av skam, rädsla och sorg. Vägen tillbaka är ofta lång, men inte omöjlig. Därför arbetar man tillsammans med myndigheter och organisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att hjälpa utsatta tillbaka till sina liv i sina hemländer eller på någon annan plats. Det kan handla om något så grundläggande som att ge dem en tro på livet och ett hopp för framtiden, så att man får möjlighet att återgå till livet.

Vad kan jag göra?

Misstänker du att någon utsätts för människohandel? Agera.

  • Om du misstänker att någon utsätts för människohandel kan du ringa Länsstyrelsens nationella hotline på 020-390 000 eller för akuta fall, kontakta Polisen på 112.
  • Misstänker du barnsexhandel? Tipsa ECPAT:s hotline www.ecpathotline.se

Vill du stödja Frälsningsarméns arbete mot den svenska människohandeln?

  • Myrornas överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete, däribland arbetet mot människohandel.
  • Från den 23 oktober kan du buda på möblerna från Pretty Hackathon – 50% av beloppet går direkt till Frälsningsarméns arbete mot människohandel!
  • Du kan också Swisha MÄNNISKOHANDEL till 9004805 för att ge ett valfritt belopp.

Läs mer

Frälsningsarmén – sätt punkt för människohandel

Debattartikel i Dagens samhälle

Civila Sverige mot människohandel

Ecpat.se – mot barnsexhandel

Brottsoffermyndigheten – om människohandel

Polisens fakta om människohandel

”Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av tvång bortförande bedrägeri vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande tvångsarbete eller slaver eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ.” FN