Vi sorterar, återanvänder och återvinner

Myrorna bedriver insamling i butik – båda våra egna och i våra samarbetspartners butiker, på våra gåvomottagningar och via andra samarbetspartners, via klädboxar på återvinningsstationer eller i fastighetsnära lägen eller på återvinningscentraler. Vi tar emot ny och begagnad textil, prylar och möbler.

Vi sorterar textil i flera olika fraktioner.

Butik, export, återvinning och energiåtervinning. Därtill sorterar vi ut produkter som inte skulle kunna återanvändas i sitt nuvarande skick till olika remakeprojekt och forskningsprojekt.

Vi återanvänder så mycket som möjligt

Vi återanvänder via våra 30-talet butiker i Sverige eller via våra samarbetspartners i utlandet, till största delen i Europa. 2018 låg den totala återanvändningen på 68,6% av den textil Myrorna samlat in.

Vi ser till att det som inte kan återanvändas går till återvinning

Det som inte kan återanvändas går till återvinning. Då återvinningsindustrin i Sverige inte är helt utvecklad går återvinning på export. Där går det framförallt till downcycling – det vill säga blir till stoppning i möbler, putstrasor för industri etc. Upcycling – det vill säga att göra ny tråd av begagnade textilfibrer är ännu inte möjligt i stor omfattning och är därför än så länge på forskningsstadiet. 2016 återvanns 21,6% av all den textil Myrorna samlat in.

Forskning för bättre resurshantering i framtiden

Vi vill att mer resurser ska kunna tas om hand och bidrar till olika forskningsprojekt för att skapa ny tråd av gamla textilfibrer.