Samarbeten

Vi har många samarbetspartners inom alla våra verksamhetsområden. Våra samarbetspartners är allt från kommuner och avfallsbolag till forskningsinstitut och konstnärer.

Kommersiella företag

Lindex

Tillsammans med Lindex har Myrorna lanserat ett fullskaligt insamlingsprogram som gäller för samtliga deras butiker i Sverige. Under 2016 lanserades dessutom en hållbar sneaker som gjordes i samarbete med Myrorna.

 

Varner-gruppen

Ett samarbete där vi tar emot restprodukter från reor och reklamationer.

Repamera

Ett skräddarföretag där du kan köpa skräddartjänster på postorder.

I utvalda butiker kan man få en repamera påse och hjälp med att skicka kläder på reparation

förvaringslösning

Beambox

Beambox är en ny förvaringstjänst med on-demand-service.
Tillsammans erbjuder vi en allt-i-ett-lösning, som innebär att en ”skänka-låda” från Myrorna alltid ingår när kunder beställer förvaringstjänster hos Beambox. Skänka-lådan hämtas upp vid dörren – precis som förvaringslådorna – och kläder och prylar som inte längre behövs får nytt liv genom försäljning i någon av Myrornas butiker i Stockholm och Uppsala.

Tiptapp

Genom appen Tiptapp har man möjlighet att skänka till Myrorna istället för att skicka till tippen. 2019 testar Myrorna ett samarbete där man via Tiptapp kan köpa hemkörning av möbler från våra butiker via appen.

 

Insamling

Kommuner

Vi har samarbete med 123 kommuner i Sverige kring insamling. Det kan röra sig om placering för klädboxar samt insamling på återvinningscentraler och återbruksstationer.

Vi samarbetar även med flera kommuner kring olika arbetsmarknadspolitiska projekt.

Skandia Fastigheter

Tillsammans med Skandia fastigheter har vi bedrivit insamlingskampanjer i flera köpcentrum och bedriver fastighetsnära insamling i några av deras bostadsområden.

 

Arbetspraktik

Kriminalvården

Vi tar varje år emot runt 500 personer för samhällstjänst i samarbete med kriminalvården.

 

Misa kompetens

Tillsammans med Misa har vi skapat ett utbildningsprogram för handledningsmetodik för vår personal.

Kommunernas arbetsmarknadsenheter

Exempel: Stockholm Stad – Ett samarbete gällande ensamkommande flyktingungdomar. Ungdomarna bor på stadens boenden, går i skolan samt erbjuds att göra arbetspraktik på eftermiddagar, kvällar och helger på någon av Myrornas enheter.

Arbetsförmedlingen

Vi samarbetar med arbetsförmedlingen på lokal nivå som aktör för att placera personer i behov av arbetspraktik.

Kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingen arbetar med många privata företag som placerar personer i arbetspraktik, vi samarbetar i många fall med dem.