Forskning

Att bidra till att utveckla industrin för återanvändning och återvinning är centralt i Myrornas verksamhet. Om vi ska kunna tillvarata våra resurser på bästa sätt och minska påverkan på miljön måste bättre teknik utvecklas.

Bioinnovation

Vi deltar i forskningsprojekt som rör utveckling av återanvändning och återvinning av textil.

Mistra Future Fashion

Vi deltar i forskningsprojekt som rör utveckling av återanvändning och återvinning av textil.