Arbetspraktik i hela kedjan

Myrornas verksamhet startade 1896 och redan då var praktik och arbetsträning för människor som stod utanför arbetsmarknaden en del av verksamheten. Myrorna vill erbjuda kvalitativ arbetspraktik, vara en seriös aktör på marknaden och långsiktigt utveckla våra tjänster.

Arbetspraktik i samarbete med flera aktörer.

Vi tar emot arbetspraktikanter från flera aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, kommuner och olika utbildningsanordnare. Syftet med att göra arbetspraktik på Myrorna kan vara många. Arbetspraktikanten kan behöva bli bättre förberedd på arbetets villkor, hitta motivation till förändring av livsstil, få färska referenser eller förtydliga sin arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknadens villkor.

Vi har en egen handledarmetodik

Arbetspraktiken syfte styrs av våra samarbetspartners med Myrorna individanpassar arbetspraktiken och ser helst att arbetspraktikanten är hos oss i minst tre månader. Vi tillhandahåller utbildad personal på våra enheter som arbetar enligt vår handledarmetodik och har kontakt med våra samarbetspartners. Vi ger tydlig information om vad vi kan förvänta oss av varandra, vad vår arbetspraktik innebär och hur vår metodik ser ut.