Företag & Samarbeten

Vi erbjuder tjänster inom en rad olika områden. Våra största områden där vi samverkar med företag och kommuner är insamling och arbetspraktik.

Insamling

Vi är Sveriges största insamlingsaktör och hanterar stora mängder textil och prylar i vår verksamhet. Vi arbetar efter att allt vi samlar in ska hanteras så högt upp på avfallstrappan som möjligt. Vi samlar in i samarbete med kommuner, bostadsbolag och modeföretag.
Vi bidrar till forskning inom återvinning och återanvändning och arbetar för att öka återanvändningen i Sverige.

Arbetspraktik

Med över 2000 människor i arbetspraktik i vår verksamhet om året hör vi till Sveriges största arbetspraktik-anordnare. Vi arbetar efter en egen handledarmetodik och erbjuder kvalitativ arbetspraktik i samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen och privata samordnare.